Der mangler lærere i den danske folkeskole. Derfor udgør vikarer efterhånden en fast del af lærerstaben, og frygten for stor udskiftning og nedgang i kvaliteten truer. Men med uddannede vikarer, som er tilknyttet professionelle vikarbureauer, kan frygten for skolekvaliteten manes […]