X

Flygtninge og asyl

PVB har årelang erfaring med asyl- og flygtningeområdet

Asylansøgere og flygtninge er blandt verdens mest sårbare mennesker, så det er vigtigt, at det er personer med de rette kompetencer, de bliver mødt af på deres vej gennem systemet.

PVB kan bidrage med stor erfaring, når det gælder disse sårbare grupper – både i vuggestuer, børnehaver samt skole- og klubtilbud eller som støttetilbud til børn, unge og familier med særlige behov.

Vi har et årelangt og omfattende samarbejde med Røde Kors Asyl, hvor vi er leverandør af pædagogisk personale til deres interne daginstitutioner, skoler og klubtilbud samt til opgaver i hele det socialfaglige område.

Vil du vide mere

Hvis du er interesseret i information om, hvilken fagperson vi kan tilbyde dig, er du altid velkommen til at kontakte os.

Hvis du ønsker at blive vikar, så tilmeld dig PVB Jobportal under fanen 'Bliv vikar'

Vi kan kontaktes direkte her:
+45 70 27 12 18