X

Samarbejdspartnere

PVB samarbejder med mange aktører og flere af dem har vi også indgået faste indkøbsaftaler med. Vi er altid åbne for nye faste samarbejder, hvor vores kompetente vikarer kan komme i spil.

Røde Kors Asyl

PVB har en fast indkøbsaftale med Røde Kors Asyl og leverer lærere, pædagoger og -medhjælpere til organisationens aktiviteter på landsplan i vuggestuer, børnehaver skole- og klubtilbud, samt ved særlige støttetilbud til børn, unge og familier.

Frederiksberg Kommune

PVB har en fast indkøbsaftale med Frederiksberg Kommune, hvor vi er eneleverandør til hele daginstitutionsområdet, når der er brug for kompetente pædagoger og -medhjælpere i kommunens mange institutioner.