X

Bliv vikar

Gør noget godt for dig selv og bliv vikar

Som vikar får du mulighed for at snuse til forskelligt slags arbejde inden for det pædagogiske og undervisningsmæssige fagområde. Du får mulighed for at koncentrere dig om børnene og brugerne, og du lærer dig selv og dine kompetencer bedre at kende. Samtidig kan du bruge jobbet som vikar til at dygtiggøre dig eller til at inspirere andre.

Vi tilbyder både korte og længerevarende vikariater til uddannede lærere og pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere. Vi dækker hele det pædagogiske og undervisningsmæssige område, herunder dag-døgn & specialinstitutioner, folkeskoler og specialskoler.

Som en særlig niche i PVB kan du nu også blive tilknyttet som ufaglært babysitter/børnepasser i PVB Pasning & Babysitting. Som børnepasser kan du få tilbudt arbejde i private hjem eller på hoteller hvor gæsterne gerne vil en tur i fx teatret mens børnene bliver passet og hygget om hjemme på hotellet.

PVB er en af de største aktører på vikarmarkedet og har altid løbende jobmuligheder. Som tilknyttet vikar vil du løbende blive kontaktet med tilbud om jobs, der matcher den profil, vi har lavet sammen med dig. Du vil blive tilbudt faglig sparring og deltagelse i faglige og sociale arrangementer.

Hvis kombinationen af dine kompetencer, erfaring og ønsker passer til vores aktuelle behov, vil vi indkalde dig til en jobsamtale. Vi forventer, at dine samarbejdsevner, din situationsfornemmelse, dine evner til at kunne arbejde selvstændigt og din forståelse for vikarrollen er helt i top. Det er naturligvis også et krav, at du har en ren straffeattest samt en ren § 36-børneattest.

 

Vil du være vikar? Sådan gør du:

 1. Klik på “Tilmeld dig PVB Jobportal”
 2. Følg vejledningen, og lav din profil
 3. Vi sender dig en bekræftelse på modtagelsen af din ansøgning.
 4. Vi sender dig en mail, hvor vi inviterer dig til en samtale, hvis dine kompetencer, interesser og din geografiske placering af din bopæl matcher vores efterspørgsel

Vil du arbejde som vikar?Tilmeld dig pvb jobportal

Kvalifikationer

Vi søger uddannede lærere og pædagoger, pædagogiske assistenter og pædagogmedhjælpere samt ikke-uddannede lærervikarer.

For at blive tilknyttet PVB som pædagog skal du:

 • være seminarieuddannet pædagog
 • have en ren straffeattest og §36-børneattest
 • have gode samarbejdsevner
 • kunne arbejde selvstændigt
 • have situationsfornemmelse
 • have forståelse for vikarrollen

For at blive tilknyttet PVB som pædagogisk assistent skal du:

 • være uddannet pædagogisk assistent
 • have en ren straffeattest og §36-børneattest
 • have gode samarbejdsevner
 • kunne arbejde selvstændigt
 • have situationsfornemmelse
 • have forståelse for vikarrollen

For at blive tilknyttet PVB som pædagogmedhjælper skal du:

 • have erfaring i institutioner eller skoler
 • have en ren straffeattest og §36-børneattest
 • have gode samarbejdsevner
 • kunne arbejde selvstændigt
 • have situationsfornemmelse
 • have forståelse for vikarrollen

For at blive tilknyttet PVB som lærer skal du:

 • være seminarieuddannet lærer
 • hvis du ikke er uddannet, skal du have faglige kvalifikationer og min. 3 mdr. undervisningserfaring
 • have en ren straffeattest og §36-attest
 • have gode samarbejdsevner
 • kunne arbejde selvstændigt
 • have situationsfornemmelse
 • have forståelse for vikarrollen

Yderligere information

Løn og ansættelsesvilkår

PVB er medlem af Dansk Erhverv og har tiltrådt de gældende overenskomster på det private vikarområde.

PVB har tiltrådt pædagogvikar overenskomsten mellem DE-ARBEJDSGIVER og BUPL, SL & FOA.

PVB har tiltrådt lærervikar overenskomsten mellem DE-ARBEJDSGIVER og LC.

PVB har tiltrådt Babysitteroverenskomsten mellem DE-ARBEJDSGIVER og FOA.

Du kan altid finde den gældende overenskomst på Dansk Erhvervs hjemmeside og se dit aktuelle løntrin og læse mere om dine ansættelsesvilkår som vikar, du kan følge dette link: https://www.danskerhverv.dk/sog/?q=Overenskomster

Eksempler fra Pædagogvikaroverenskomsten mellem DE-arbejdsgiver og BUPL, SL & FOA

Løn – Grundløn pr. time, gældende fra 1/3-2020 (Da alle overenskomster bliver forhandlet i 2020, kender vi endnu ikke de respektive løntrin så snart de kendes bliver de lagt på siden her)

 • Medhjælper med op til 2 års erfaring
 • Medhjælper med 2–5 års erfaring
 • Medhjælper med mere end 6 års erfaring
 • Uddannet pædagog med op til 5 års erfaring
 • Uddannet pædagog med 5–9 års erfaring
 • Uddannet pædagog med mere end 10 års erfaring
 • Pædagogisk assistent med 0-2 års erfaring efter endt uddannelse
 • Pædagogisk assistent med 2-5 års erfaring efter endt uddannelse
 • Pædagogisk assistent med mere end 6 års erfaring efter endt uddannelse

Hertil kommer evt. tidsbestemte tillæg.

Feriepenge 12,50%

Pension – (Arbejdsgiverdel – Vikardel)

Bliver dit vikariat aflyst for sent, og du ikke kan tilbydes andet arbejde, er du sikret 3 times løn på første dag, aflysningen er gældende.

Sygedagpenge i henhold til sygedagpengeloven.

Eksempler fra lærervikaroverenskomsten mellem DE-arbejdsgiver og LC.

Løn – Grundløn pr. time, gældende fra 1/3-2020 (Da alle overenskomster bliver forhandlet i 2020, kender vi endnu ikke de respektive løntrin, så snart de kendes, bliver de lagt på siden her).

Løn – Grundløn pr. time, gældende fra 1/3-2020

 • Ikke uddannet lærer:
 • Uddannet lærer med op til 8 års erfaring:
 • Uddannet lærer med mere end 8 års erfaring:
 • Bh klasse leder med op til 8 års erfaring:
 • Bh klasse leder med mere end 8 års erfaring:

Lønnen er inklusiv forberedelsestid. Hertil kommer evt. arbejds- og tidsbestemte tillæg.

Feriepenge 12,50%

Bliver dit vikariat aflyst for sent, og du ikke kan tilbydes andet arbejde, er du sikret løn for det aftalte antal timer på første dag, aflysningen er gældende, dog min. 3 timer. Sygedagpenge i henhold til sygedagpengeloven.