X

Vikarbegrebet skal vendes på hovedet fremover

En helt ny måde at arbejde med vikarer på er ved at tage sit indtog på det danske marked. Vikarer skal bruges mere strategisk for at få det maksimale ud af ressourcerne på pasningsområdet, og det bliver nu ført ud i livet med projektorienteret vikardækning.

Fastsættelse af normer og et uddannet personale er centrale parametre i børns trivsel og udvikling, og det sikrer ifølge SFI på både kort og lang sigt, at børnene bliver mindre stressede, får bedre sociale kompetencer og klarer sig bedre uddannelsesmæssigt. Alt det, skal et nyt koncept fremover tilføre institutioner via specialiserede kompetencer i form af projektorienteret vikardækning.

Jo tidligere, man sætter den pædagogiske indsats i gang, jo højere bliver afkastet, og der kan man med fordel begynde at tænke mere strategisk, mener Morten Berg, medstifter af Pædagogisk Vikarbureau, PVB.

”Hvor man tidligere har og til dels stadig opfatter vikardækning som et nødvendigt onde for at få hverdagen til at hænge sammen, mener vi, at man med begrebet projektorienteret vikardækning helt fundamentalt kan ændre måden institutioner tænker og bruger vikardækning på,” siger han og fortsætter:

”Vi kommer til at producere et decideret katalog, som man rent praktisk som institutionsleder kan sidde og vælge, præcist hvad man som institution ønsker af sine vikarer. Både i forhold til forløbslængde og fagligt indhold.”

Vikarer som del af institutionernes læremål
Pædagogisk Vikarbureau ser store udviklingsmuligheder for projektorienteret vikardækning i alt fra skoleordninger til integrerede institutioner. Men det kræver en struktureret årsplanlægning, hvis det skal kunne indgå på en god måde, i hvert fald i de integrerede institutioner, mener Mette Larsen, pædagogisk koordinator i daginstitutionen i Bornholmsgade i Aalborg.

PVB har samlet en gruppe lærere og pædagoger med særlig viden og passion om pædagogiske projekter, som institutioner kan have behov for i perioder.

”Jeg synes, det er smart at lave projektorienterede strategier i forhold til vikardækning. Vi har altid vikarer på i vores institution, men hvis man bliver så strategisk, at de kan indgå i de krav, vi skal honorere i dagtilbudsloven, så ville det klart være en fordel,” siger hun.

Og vikarer kan i fremtiden godt indgå i de læringsmål, der i dag ligger i de danske institutioner. Derfor er PVB allerede begyndt at samle en gruppe lærere og pædagoger med særlig viden og passion om pædagogiske projekter. En viden som pædagogerne i pasningsordningerne lige fra daginstitutioner, skoler og integrerede institutioner måske ikke har i personalet, men kunne have behov for i perioder.

”Faktum er, at rigtig mange institutioner i en stor del af året har vikarer i huset hver dag, som de tilkalder fra dag til dag eller i kortere perioder. Hvis man som institutionsleder tænker lidt anderledes kan der spares en masse på både administration af vikarer og på en masse forskellige vikarer,” siger Rasmus Thornval, medstifter af Pædagogisk Vikarbureau.

En mulighed kunne være at tænke et projekt ind i institutionens vikardækning. Eksempelvis dukketeater, naturprojekter, iPad-baseret læring, maleværksteder, historiefortælling eller naturprojekter, fortæller Morten Berg.

”Man kan på forhånd drøfte hvilke projekter, der ville være spændende for både børn og personale at få afprøvet i huset. Dette oven i købet med en høj faglig standard, da pædagogen som kommer og laver projektet netop har dette projekt som sin passion og har en stor erfaringsindsamling på, hvad der virker i praksis. Kun fantasien sætter grænser,” siger han.

Smart med projektorienterede strategier
Pædagoger og institutioner er nemlig ikke bare pasning. De er en del af børns udvikling, og det stiller nogle krav til børnenes trivsel og læring. Derfor arbejder institutionerne ud fra nogle forskellige spor og læreplaner. I daginstitutionen i Bornholmsgade har de seks læreplanstemaer i løbet af et år, som skal omfatte det hele barn sprogligt, kulturelt og socialt, fortæller Mette Larsen.

”Vi er en multikulturel institution, og sidste år havde vi et tema, der hed ’Hvem er jeg’. Der kunne man med fordel indkalde en vikar i de måneder, der havde specialiseret sig i mangfoldighed eller tokulturelle baggrunde,” siger hun.

Især de store institutioner har mangel på hænder, for jo større man bliver, så færre timer er der til det enkelte barn. Det er en udfordring, hvor man i forvejen bruger mange ressourcer på vikarer, og kunne det optimeres, ville det kun komme børnene til gode.

”Ideen er rigtig god. Det er jo en kæk tanke, at have en form for vidensbank og kompetencebeskrivelse af de vikarer, man kan hyre. Det ville være rigtig smart, hvis man kunne ringe og sige, at man har brug for en vikar med musiske kompetencer i nogle måneder, og så får man det,” siger hun.

Tags:

Leave a reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *